Kadra

Język polski

mgr Justyna Starko-Gadzała

mgr Emma Czarnecka-Durczak

mgr Ewa Koler

mgr Róża Gwarda

 

Matematyka

mgr Marta Chawraj

mgr Ewelina Jabłońska

Język angielski

mgr Agnieszka Nizio

mgr Magdalena Zarek

mgr Wioletta Kortatyńska

mgr Magdalena Dynkiewicz

Język rosyjski

mgr Emma Czarnecka-Durczak

mgr Olimpia Wójcik

 

Historia

mgr Anna Błaszczuk

mgr Adam Łopocki

Fizyka

mgr Zbigniew Chodorowski

Chemia

mgr Zbigniew Chodorowski

Biologia

mgr Grażyna Czyż

Przyroda

mgr Grażyna Czyż

mgr Marzena  Kubik

Edukacja
wczesnoszkolna

mgr Monika Dubaj

mgr Alicja Kwiatoń

mgr Elżbieta Gołębiowska

mgr Elżbieta Łopocka

mgr Teresa Lackowska

mgr Zduńczuk Bożena

mgr Andrzej Czerniej

 

Plastyka

mgr Krzysztof Jasiuk

Muzyka

mgr Krzysztof Jasiuk

mgr Marzena Kubik

WDŻwR

mgr Anna Błaszczuk

WOS

mgr Anna Błaszczuk

mgr Adam Łopocki

Informatyka

mgr Zbigniew Chodorowski

mgr inż. Piotr Szacoń

Religia

mgr Krystyna Radomska

ks. Zbigniew Kasprzyk

ks. Marcin Zieliński

Edukacja przedszkolna

mgr Irena Rożek

mgr Michalczuk Anna

mgr Agnieszka Czekaj

mgr Turkiewicz Ewa

 

Technika

mgr inż. Piotr Szacoń