Rada Rodziców

Karolina Semeniuk - Przewodnicząca
Dominika Niewożewska
Ewa Mazurek
Justyna Mazurek