Dyrekcja Szkoły

Dyrektor

mgr Emma Czarnecka-Durczak

Wicedyrektor

mgr Sylwia Magdziak