Dyrekcja Szkoły

Dyrektor

mgr Justyna Starko-Gadzała

Wicedyrektor

mgr Emma Czarnecka-Durczak