Rekrutacja

Szanowni Państwo.

Rekrutacja dzieci do oddziału
przedszkolnego oraz uczniów do klasy I na rok szkolny 2023/2024 w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym będzie przeprowadzona w dniach od 06 marca do 10 marca
2023 roku zgodnie z harmonogramem terminów rekrutacji:

 

Harmonogram
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do
Przedszkola Gminnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im.
Tadeusza Kościuszki  w Wojsławicach –
Kolonii, na rok szkolny 2023/2024;

 

Lp.

Rodzaj
czynności postępowania rekrutacyjnego

Termin w
postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie
w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku
szkolnym 2023/2024

od
06.03.2023r.

do
10.03.2023r.

do godz.14:00

 

2.

Złożenie
wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.

od 06.03.2023r.

do10.03.2023r.

do godz. 14:00

Od
10.03.2023r.

Do
14.03.2023r.

3.

Weryfikacja
przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od
13.03.2023r. do 17.03.2023r. do godz.14.00

Od
10.04.2023r. do 14.04.2023r. do godz. 12.00

4.

Podanie
do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych

Od 20.03.2023

Od
21.04.2023r. do godz. 14.00

5.

Potwierdzenie
przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 20.03.2023
do 24.03.2023

Od 24.04.2023
do 28.04.2023r. do godz. 14.00

6.

Podanie
do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

Od
31.03.2023r. do godz. 14.00

28.04.2023r.
do godz. 14.00

 

Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas
pierwszych Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach-Kolonii, na rok szkolny 2023/2024;

 

Lp.

Rodzaj
czynności postępowania rekrutacyjnego

Termin w
postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie
wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od
06.03.2023r.

do10.03.2023r.

do godz. 14:00

Od
10.03.2023r.

Do
14.03.2023r.

Do godz. 14.00

2.

Weryfikacja
przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły
Podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od
13.03.2023r. do 17.03.2023r. do godz.14.00

Od
10.04.2023r. do 14.04.2023r. do godz. 12.00

3.

Podanie
do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych

Od 20.03.2023

Do godz. 14.00

Od
14.04.2023r. do godz. 14.00

4.

Potwierdzenie
przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 20.03.2023
do 24.03.2023 do godz. 14.00

Od 24.04.2023
do 26.04.2023r. do godz. 14.00

5.

Podanie
do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Od
31.03.2023r. do godz. 14.00

28.04.2023r.
do godz. 14.00

 

 

W związku z prowadzoną rekrutacją proszę o pobranie poniższych dokumentów.

Załączniki do pobrania:

1.      Karta zgłoszenia dziecka  do Przedszkola Gminnego w Wojsławicach

2.      Deklaracja kontynuacji nauki w Przedszkolu Gminnym w Wojsławicach

3.      Wniosek o przyjęcie do klasy 1

4.    Wniosek o  przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy 1