Samorząd Uczniowski

Przewodniczący:

Wiktoria Niemiec

Zastępca:

Aleksandra Blacha