Rekrutacja

Szanowni Państwo.

Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego oraz uczniów do klasy I na rok szkolny 2022/2023 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym będzie przeprowadzona w dniach od 07 marca do 11 marca 2022 roku zgodnie z harmonogramem terminów rekrutacji:

 

Harmonogramczynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Gminnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki  w Wojsławicach – Kolonii, na rok szkolny 2022/2023

 

Lp.

Rodzaj czynności postępowania rekrutacyjnego

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

od  07.03.2022 r. do  11.03.2022 r. do  godz. 14 00

2

Złożenie wniosku o przyjęcie  do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od  07.03.2022 r. do  11.03.2022 r. do  godz. 14 00

od  11.04.2022 r. do  15.04.2022 r. do  godz. 14 00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od  14.03.2022 r. do  18.03.2022 r. do  godz. 14 00

od  11.04.2022 r. do  15.04.2022 r. do  godz. 14 00

4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

21.03.2022 r.

do  godz. 14 00

21.04.2022 r.

do  godz. 14 00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od  21.03.2022 r. do  25.03.2022 r. do  godz. 14 00

od  25.04.2022 r. do  29.04.2022 r. do  godz. 14 00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31.03.2022 r.

do  godz. 14 00

29.04.2022 r.

do  godz. 14 00

 

Harmonogramczynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym   do klas pierwszych Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach – Kolonii, na rok szkolny 2022/2023

 

Lp.

Rodzaj czynności postępowania rekrutacyjnego

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od  07.03.2022 r. do  11.03.2022 r. do  godz. 14 00

od  11.04.2022 r. do  15.04.2022 r. do  godz. 14 00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od  14.03.2022 r. do  18.03.2022 r. do  godz. 14 00

od  11.04.2022 r. do  15.04.2022 r. do  godz. 12 00

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

21.03.2022 r.

do  godz. 14 00

15.04.2022 r.

do  godz. 14 00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od  21.03.2022 r. do  25.03.2022 r. do  godz. 14 00

od  25.04.2022 r. do  29.04.2022 r. do  godz. 14 00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31.03.2022 r.

do  godz. 14 00

06.05.2022 r.

do  godz. 14 00

 

W związku z prowadzoną rekrutacją proszę o pobranie poniższych dokumentów.

Załączniki do pobrania:

1.      Karta zgłoszenia dziecka  do Przedszkola Gminnego w Wojsławicach w roku szkolnym 2022/2023

2.      Deklaracja kontynuacji nauki w Przedszkolu Gminnym w Wojsławicach w roku szkolnym 2022/2023

3.      Wniosek o przyjęcie do klasy 1

4.    Wniosek o  przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy 1