Biblioteka

Godziny pracy

 

 

AKTYW BIBLIOTECZNY ROK SZKOLNY 2021/2022

   Do Aktywu Bibliotecznego w naszej szkole należą uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem, pracą biblioteki, wykazujący chęć dobrowolnego uczestnictwa w jej działalności. Praca w kole wdraża uczniów do obowiązkowości, systematyczności i sumienności poprzez rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie biblioteki oraz jej promocję w środowisku szkolnym.

   Uczniowie z Aktywu Bibliotecznego życzą wszystkim koleżankom i kolegom, aby rok szkolny 2021/2022 był pełen sukcesów, ciekawych wyzwań edukacyjnych i rozwijających doświadczeń. Niech czas spędzony w przedszkolu i w szkole pozwoli odkryć nowe pasje i rozwinąć zainteresowania. By nie zabrakło Wam energii i zapału w poznawaniu świata, a jego odkrywanie dostarczało wiele radości.

                                                                                                                                                                                                                                                          AKTYW BIBLIOTECZNY I BIBLIOTEKARZ