SZCZEPIENIA

SZCZEPIENIA PRZECIWKO SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia.

Szanowni Rodzice!

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach, z którym jako Dyrektor Szkoły, mam obowiązek zapoznać rodziców oraz uczniów naszej szkoły.

W pakiecie informacyjnym dotyczącym organizacji procesu szczepień określono obowiązki i zadania dyrektora szkoły. Są wśród nich m.in.: zorganizowanie zajęć z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zebranie od rodziców deklaracji dotyczących udziału dziecka w szczepieniu, współpraca z punktem szczepień – NZOZ Wojsławice J.Wlaź, A. Wlaź Sp. z o.o. Kolonia 2 .W pakiecie informacyjnym poruszono także kwestię obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19.

Szczegółowe informacje dotyczące szczepień omówione zostaną na zebraniach z rodzicami, które odbędą się w przyszłym tygodniu.

Proszę rodziców uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia o zapoznanie się z przygotowanymi materiałami oraz złożenie wypełnionych deklaracji w sekretariacie szkoły do dnia 10.09.2021.

Dyrektor

  1. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia-

    https://www.zssucha.pl/sites/default/files/List_Ministra_Zdrowia_do_dyrektor%C3%B3w_szk%C3%B3%C5%82%2C_nauczycieli%2C_rodzic%C3%B3w_w_sprawie_szczepie%C5%84_nastolatk%C3%B3w%20%282%29.pdf

2. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat- informacje dla szkół i placówek –

https://www.zssucha.pl/sites/default/files/Szczepienia_uczni%C3%B3w_w_wieku_12-18_lat_%E2%80%93_informacje_dla_szk%C3%B3%C5%82_i_plac%C3%B3wek_%E2%80%93_plakat.png

  1. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat- rekomendacje dla rodziców – https://www.zssucha.pl/sites/default/files/Szczepienia_uczni%C3%B3w_w_wieku_12-18_lat_%E2%80%93_rekomendacje_dla_rodzic%C3%B3w_%E2%80%93_plakat%20%281%29.png

4. Deklaracja na szczepienie –

https://www.zssucha.pl/sites/default/files/Deklaracja_na_szczepienia.pdf

5. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19 –

https://www.zssucha.pl/sites/default/files/Kwestionariusz_wst%C4%99pnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem_osoby_niepe%C5%82noletniej_przeciw_COVID-19%20%281%29.pdf