Spotkanie z policjantem

W dniu 02.12.2019 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniach z mł. asp. Andrzejem Kulbickim, Policjantem z Komisariatu Policji w Żmudzi. Spotkania zostały podzielone na trzy bloki: dla oddziałów przedszkolnych oraz młodszych i starszych klas. W pierwszym spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas I-III. Uczniowie mieli okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym i prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię, bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny jak również o ostrożności przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu. Nasz Gość zwrócił również uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania i pokonywania ich. Ponadto podkreślił jak ważną rolę odgrywają elementy odblaskowe oraz przypomniał o numerach alarmowych. Uczniowie chętnie odpowiadali na zadawane przez Policjanta pytania i wykazali się dużą wiedzą na temat bezpieczeństwa.
Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV- VIII. Tematem pogadanki była odpowiedzialność karna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników oraz zasady zachowania obowiązujące w szkole i poza nią. Została również poruszona kwestia cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Podczas spotkania uczniowie pogłębili swoją wiedzę jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować, gdy ktoś namawia ich do czynu zabronionego. Poruszane zagadnienia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjanta. W ramach podziękowań za przekazaną cenną wiedzę uczniowie naszej szkoły wręczyli panu aspirantowi wykonany własnoręcznie świąteczny upominek.
Na koniec dnia Policjant odwiedził dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz dzieci z Gminnego Przedszkola w Wojsławicach.
Spotkania zorganizowała pedagog szkolna- Sylwia Magdziak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *