Ósmoklasiści na Giełdzie Szkół

W dniu 27 listopada 2019 roku uczniowie klasy 8 wzięli udział w organizowanej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Chełm Giełdzie Szkół. Wydarzenie miało miejsce w Miejskiej Hali Sportowej w Chełmie. Celem naszego wyjazdu była pomoc uczniom najstarszej klasy w świadomym wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi zasadami rekrutacji do szkół średnich, uzyskania informacji na temat planowanych profili klas, zajęć pozalekcyjnych i innych możliwości rozwijania własnych zainteresowań.
Giełda cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży.
Organizatorami wycieczki były: pani Marta Chawraj- wychowawczyni klasy 8, pani Sylwia Magdziak- pedagog, doradca zawodowy oraz pani Elżbieta Łagowska – logopeda.