Dziękujemy

Serdeczne podziękowania panu doktorowi Jakubowi Wlaźiowi z NZOZ w Wojsławicach za nieodpłatne przekazanie urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby szkoły.