Rezulatów:

Narodowe czytanie 2019

Tegoroczne Narodowe Czytanie obejmowało osiem polskich nowel, które obrazowały sto lat dziejów Polski. Uczyły nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, nie wolno nam stracić wrażliwości na